trabajo sobre el aborto

 

 

Actituds i discursos: el debat sobre l’avortament

 

 

 

 

 

Actituds i discursos: el debat sobre l’avortament. 1

Actitud en defensa del canvi de la llei: 2

Actitud en contra del canvi de la llei: 3

En el cas de la dona votant del PP: 4

La dona que va avortar: 5

Unes estratègies útils serien: 6

Discurs de la vida: 7

Diferents significats dels conceptes: 10

Bibliografia: 11

 

 

 

Actitud en defensa del canvi de la llei:

“La nueva ley del aborto es una gran noticia para la democracia: primero porque volvemos al orden constitucional, según la jurisprudencia establecida en la sentencia 53/1985 del TC, y segundo porque el PP cumple, aunque demasiado tarde, con el compromiso adquirido con sus votantes referente a la legislación sobre el aborto. Eso no evita criticar al PP, sin embargo, por todos sus compromisos incumplidos”

 

En Primer lloc es basa en els coneixements que té la persona sobre la democràcia i la jurisprudència relacionada amb l’avort i recorda que el PP ha complert una idea prevista. La persona té, per tants, un seguit de coneixements, conviccions, dees polítiques i sistemes cognitius d’actituds que li venen donades pels agents socials, pels grups on es mou o a causa de situacions personals. Per tant, aquesta persona avalua els sentiments que té respecte al concepte d’avort i li sembla be, a partir d’aquestes conviccions, que sigui més restrictiu. Té una postura favorable que és el punt de partida per a la realització de la conducta. Que és la de defensar clarament  A partir d’aquí la seva implicació en aquesta realitat el porta a realitzar una conducta dinàmica, la participació en un fòrum mostrant el seu acord en el canvi, La conducta que porta a terme és la de participar en un fòrum.

Il·lustració 1 avortament 1

 

Actitud en contra del canvi de la llei:

“Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante tres décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que este sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar.. Si me lectura es correcta, entiendo menos el recorte en ayudas para la discapacidad. Es lo de hecho se pretende. Si Dios te manda...lo que sea, pues que sea la voluntad de Dios. Pero él no estará para velar por los discapacitados cuando los padres no puedan asumirlo. Es negar la libertad que Dios nos da, según ellos, para sumir o no nuestros destinos. Es una burla.”

 

La persona que ha publicat el comentari critica en primer lloc la supressió del dret a la llibertat a escollir defensada a través de la religió. Les estructures jeràrquiques de les actituds es basen en els coneixement que té la persona sobra com ha influenciat i segueix influenciant la religió i com la manipulació d’aquesta per part del govern i dels grans mandataris de la mateixa serveixen moltes vegades per justificar actituds inhumanes, com per exemple, que una si una dona sap que tindrà un fill amb risc de morir tan bon punt néixer o patir malalties doloroses per a ell és la voluntat de Déu. La persona, creient, diu que Déu ens dóna llibertat i és el que ell vol defensar amb l’actitud portada a terme a través dels coneixement que ell té, els seus pensaments en defensa de Déu i de la llibertat dels homes i dones a decidir i el fet de defensar allò que ell pensa a través de les seves actituds.

 

 

 

Referències:

 

Gutiérrez, V, Sahuquillo, M. (2012/20/12). El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva de la democracia. El País, Sociedad.  Recuperat de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html

 

Villanueva, N.El Gobierno aprobará la ley del aborto en octubre. ABC.es. Recuperat de http://www.abc.es/espana/20130902/abci-gallardon-aborto-octubre-201309012113.html

 

Modul 4.

Pallí, C. Martinez,L. Naturalesa i organització de les actituds. (2008) La interacció social.  Fonaments psicosocials del comportament humà. Barcelona. FUOC

 

 

 

 

 

 

Les actituds tenen funcions motivacionals que ens porten a defensar els nostres pensaments i visions i adaptar-nos al medi i cognitives que influencien en la percepció i la comprensió del món. La importància dels agents socials  i com aquests influeixen en la  manera d’entendre la realitat s’està estudiant i comprovant. Però la persona també té els seus propis pensaments,actituds...  que poden no ser sempre els mateixos que els de les persones que l’envolten, creant així la dissonància cognitiva.

 

 

Il·lustració 2 avortament 2

 

En el cas de la dona votant del PP:

Una persona pot tenir uns idees polítiques de dretes, d’esquerres, centrals, pot defensar aquells partits polítics que defensin allò que pensa... però no per això ha d’estar el 100% d’acord amb el grup polític al què vota (igual passaria amb qualsevol persona en qualsevol entorn o grup social). Una de les funcions de les actituds és la que permet expressar els valors i els pensaments. Ella sent dissonància perquè no està d’acord amb el grup que la representa i això la pot fer sentir-se desorientada amb el tema de la política.

Per resoldre aquesta dissonància en primer lloc ha de tenir en compte que abans de votant del PP és persona i dona i que com a dona pot no estar d’acord en perdre un dret a una decisió. En segon lloc pot buscar informació sobre els motius del canvi de la llei i valorar totes les opinions i pensaments de diverses persones d’idees diferents per formar així una estructura cognitiva organitzada d’idees basada en el coneixement i l’argumentació de la realitat. En tercer lloc pot parlar amb altres dones votants del PP que també estigui en contra del canvi de la llei, comparar les seves actituds amb persones que pensen i actuen com ella pot ajudar-la disminuir la pressió i la dissonància.

 

La dona que va avortar:

En PACs anteriors es va parlar sobre com la realitat social d’una persona influeix en la construcció del pensament i en les actituds que la persona acabarà portant a terme. Per tant, podria ser que la dona hagués avortat per mil motius (error, estava sola, no es sentia preparada no tenia recursos econòmics...) En la funció defensiva del jo, desenvolupem i defensem actituds que ens permeten de protegir-nos o bé d'impulsos propis inacceptables o bé d'amenaces externes. Per tant, potser la dona es va sentir tant malament per haver avortat que ara odiï a totes les dones que ho fan com a mecanisme de defensa. Pot patir també la pressió social.

En el moment de decidir renuncien a altres alternatives i la dissonància et pot fer dubtar de si has pres la decisió correcte, això també li pot haver passat a aquesta dona.

Per solucionar la dissonància, en primer lloc pot buscar relacionar-se amb dones que també hagin avortat per veure els seus punts de vista i motius, pot parlar amb dones que estigui a favor no de l’avort sinó de la llibertat de les dones per a poder decidir (feminísmos sol* https://www.facebook.com -/FeminismosSol) i així entendre que com a dona té dret a poder decidir sobre el seu cos.

 

 

Il·lustració 3 avortament 3

Unes estratègies útils serien:

Desenvolupar les funcions motivacionals adaptatives de les actituds per apropar-se a allò que és agradable, i allunyar-se d'allò que perceben com a desagradable.

Utilitzar les funcions cognitives per adquirir coneixements que les ajudi a estar preparades per defensar les seves opinions lliurement.

Seria molt útil la informació exposada en el PDF del comité de bioética d’Espanya. On s’explica la importància de la defensa de la llibertat i dignitat de les dones, també dels nadons, però sempre tenint en compte el temps de reflexió, els terminis de temps per avortar, la prevenció a través de l’educació sexual...

 

Referències:

 

Modul 4.

Pallí, C. Martinez,L. Naturalesa i organització de les actituds. (2008) La interacció social.  Fonaments psicosocials del comportament humà. Barcelona. FUOC. 

Manso, J. (2014/01/03)Menos de un tercio de votantes del PP quiere cambiar la Ley del Aborto. El Mundo. Recuperat de http://www.elmundo.es/espana/2014/01/03/52c659af268e3e382d8b456b.html

Moraga, C. (2013/23/12) Villalobos, sobre la ley del aborto: "Las mujeres del PP no necesitamos que nos digan lo que hacer". El Diario.es.  Recuperat de http://www.eldiario.es/politica/Villalobos-aborto-mujeres-PP-carta-Valenciano_0_210329138.html

 

OPINIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Camps, V et altri.  Madrid - España. 2009 (http://www.comitedebioetica.es/) Recuperat de http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/es/consenso_interrupcion__embarazo_comite_bioetica_oct_2009.pdf.

 

Zechner, M. (2014/24/03). La precariedad como anticonceptivo y la situación del aborto en el Estado español. Una conversación a varias voces (Por Vidas precarias). Entrevista a Marcela Arellano, i Emanuela Borzacchiello. Diagonal Blogs.Recuperat de http://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/la-precariedad-como-anticonceptivo-y-la-situacion-del-aborto-estado-espanol

 

 

Discurs de la vida:

La defensa de la vida és un tema controvertit ja que hi han moltes visions i molt diferents. En els diversos materials a analitzar en aquesta PAC trobem discursos diferents, que utilitzen diferents arguments. És evident que cada persona es sentirà més acord amb alguns argument que d’altres, però el que es veu clar és com les diverses perspectives dels grups socials o entorns en els que es mouen tant els emissors com els receptors dels discursos influeixen en els pensaments i actituds.

Una defensa aferrissadíssims de la vida és la que trobem en el text de “campaña por la vida” de la conferencia episcopal española. El bisbes defensen amb el seu discurs l’objecte de la modificació de la llei d’avort, posicionant-se del tot a favor i utilitzant arguments relacionats amb la justícia, la democràcia i la bona convivència. A més, volen influenciar a les persones que llegeixin el seu text sobre el poder que tenen els bisbes sobre les dones i sobre els nadons. Els bisbes volen a través del seu discurs fer entendre que Déu és l’únic que pot decidir sobre les persones i que ells són els encarregats de fer complir la seva paraula la Terra.

El moviment de FEMEN contra Rouco Varela és un exemple de la contraposició d’una gran part de la població. Primer per les noies que el van portar a terme i després per totes les persones que les segueixen i que els hi donen suport, a més de tots els comentaris al facebook i Twitter que es mostren clarament encontra. En contraposició als bisbes, grups com FEMEN o Feminsmos Sol defensen el dret a la llibertat de les dones i que elles puguin escollir si volen donar la vida al fill que esperen o no. El que les dones defensen és que potser la dona embarassada no està preparada en aquell moment per tenir un fill, ja sigui per raons psicològiques o econòmiques, sobretot en la situació de crisi econòmica actual. Tal i com defensen Marcela Arellano, de la Comissió Feminismes de Sol, i la investigadora feminista Emanuela Borzacchiello en l'entrevista “La precarietat com anticonceptiu i la situació de l'avortament a l'Estat espanyol”, Gallardón aprofita el context de crisi econòmica per defensar que les dones sense recursos sempre es sentiran obligades a avortar per no tenir recursos econòmics i que amb aquesta reforma es protegirà el dret a la vida del nadó així com el dret de la maternitat de la dona. Es manipula el discurs per defensar uns pensaments retrògrades enfocant-lo cap a la defensa de la dignitat de les dones i que només significarà més diferències, ja que les dones sense recursos avortaran en clíniques clandestines arriscant la seva vida. En l’article publicat al País de Isabel Serrano i Luisa Soleto defensen molt clarament que la llei sobre avort actual respecta la vida en formació perquè estableix límits i ofereix a les dones informació i recursos alternatius i és per tant una bona manera de conciliar els drets de les dones a decidir amb el deure de l'Estat de protegir la vida en formació. Aquestes opinions coincideixen amb les idees del comitè de bioètica d’Espanya, que defensen l’educació sexual i de prevenció com la millor manera per prevenir embarassos no desitjats, però que la dona sempre ha de tenir el dret i la llibertat de poder escollir sobre la seva vida.

 

 

Referències:

 

 

Modul 4.

Pallí, C. Martinez,L. Naturalesa i organització de les actituds. (2008) La interacció social.  Fonaments psicosocials del comportament humà. Barcelona. FUOC. 

Serrano, I, Soleto M. (2013/20/12).  Diez razones para no cambiar la ley del aborto. El País, opinión. Recuperat de http://elpais.com/elpais/2013/12/18/opinion/1387365301_927366.html

Romero, J. (2014/02/02). Femen aborda a Rouco Varela con el pecho desnudo para protestar contra la reforma de la Ley del Aborto. Infolibre. Recuperat de

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/02/femen_aborda_rouco_varela_con_pecho_desnudo_para_protestar_contra_ley_del_aborto_13102_1012.html

(2013/21/12). La aprobación de la ley del aborto se debate en Twitter. El Periódico, Sociedad. Recuperat de http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/aprobacion-ley-aborto-debate-twitter-2948109

Campaña por la vida. Mensaje de los Obispos. 2013. (http://www.conferenciaepiscopal.es/) Recuperat de http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/2013/VidaMensajeObispos.pdf

OPINIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Camps, V et altri.  Madrid - España. 2009 (http://www.comitedebioetica.es/) Recuperat de http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/es/consenso_interrupcion__embarazo_comite_bioetica_oct_2009.pdf.

 

Zechner, M. (2014/24/03). La precariedad como anticonceptivo y la situación del aborto en el Estado español. Una conversación a varias voces (Por Vidas precarias). Entrevista a Marcela Arellano, i Emanuela Borzacchiello. Diagonal Blogs.Recuperat de http://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/la-precariedad-como-anticonceptivo-y-la-situacion-del-aborto-estado-espanol

 

 

Il·lustració 4 avortament 4

 

Diferents significats dels conceptes:

Les actituds de les persones canvien i es veuen influenciades constantment. Davant un fet polèmic sorgeixen diversitat d’opinions i de manera de veure les coses que queden reflectides en les voluntats dels parlamentaris a l’hora de votar, en el congrés, les lleis.
En el programa la
 Tuerka  veiem que l’avortament s’entén de maneres ben diferents. Cristina Almeida, advocada, defensa que la dona ha de poder decidir sobre el seu propi cos i ha de ser ella qui triï si vol seguir amb l’embaràs o pel contrari avortar. El problema aquí el tenen només les dones que volen avortar, perquè les que no ho volen fer poden tenir al seu fill. En canvi, les dones que volen avortar, tenen prohibit el seu dret a decidir lliurement per elles mateixes sense que ningú els imposi la seva opinió. Les dones, diu, han de poder decidir i no pas tenir els nens per després donar-los en adopció. Defensa que la dona no és una fàbrica de nens i que ha de poder triar si vol i quan vol ser mare.
La gran diferència de possibilitats per avortar, a partir d’ara, serà molt marcada. Com que avortar tornarà a ser un servei de pagament, només podran tenir-hi accés de manera segura les persones amb poder econòmic. La resta de dones que es trobin en condicions més precàries es veuran obligades a avortar en clandestinitat i veient-se obligades a fer-ho a
 baix cost, cosa que provocarà que hi hagi manca de seguretat en aquestes intervencions.
L’avortament no s’extingirà, sinó que hi seguirà sent de manera amagada.
Aquí ens trobem clarament en un cas de desemparament de la dona

Esperanza Puente, portaveu de Red Madre, veu en tot això el problema de la desprotecció de la dona. Sobretot en les dones que es veuen obligades a avortar per l’opinió de les seves parelles i de les noies de 16 anys que les obliga la pròpia família a interrompre l’embaràs. Opina que les dones tenen dret a tenir als seus fills.
Nines
 Maestro, metgessa i membre de Cruz Roja, critica les retallades que s’han fet perquè afecten directament a les dones. Disposar de menys recursos ha fet minimitzat els programes de planificació i la falta d’informació ha afavorit l’increment del nombre d’embarassos.
Les tres coincideixen a prioritzar l’opinió de la dona i es preocupen per com, aquesta llei, les afectarà. L’avortament en aquest cas és positiu per la dona a la qual li reconeixen el seu dret a decidir.
Per altra part l’opinió de
 Mercedes Coloma, del Foro espanyol de la família, és contrària perquè defensa que cal tenir el nen, ja que és un ésser viu que s’ha de protegir des del moment que es concep que ja té vida. No pensa en la dona sinó en l’ésser humà que s’acaba de concebre i el fet d’avortar l’entén com a matar a una persona.
Per tant aquestes dues opinions ni la resta d’opinions discrepants que hem trobat als diversos recursos treballats no podran mai trobar afinitats perquè per a elles el
 concepte avortament és d’un significat antagònic.
Perceben la realitat de l’avortament des de punts
 de vista diferents que tenen a veure en els seus sentiments personals i morals.

Referències:

 

-Con mano izquierda.(2013/06/05).La Tuerka.  “Nosotras parimos: ¿Nosotras decidimos?[video]. Recuperat el dia 14/04/2014 de:

http://www.youtube.com/watch?v=Pr-_vc2KYFY

 

 

 

 

 

Bibliografia:

 

Modul 4.

-Pallí, C. Martinez,L. Naturalesa i organització de les actituds. (2008) La interacció social.  Fonaments psicosocials del comportament humà. Barcelona. FUOC. 

-Campaña por la vida. Mensaje de los Obispos. 2013. (http://www.conferenciaepiscopal.es/) Recuperat de http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/2013/VidaMensajeObispos.pdf

-Con mano izquierda.(2013/06/05).La Tuerka.  “Nosotras parimos: ¿Nosotras decidimos?[video]. Recuperat el dia 14/04/2014 de:

http://www.youtube.com/watch?v=Pr-_vc2KYFY

-Serrano, I, Soleto M. (2013/20/12).  Diez razones para no cambiar la ley del aborto. El País, opinión. Recuperat de http://elpais.com/elpais/2013/12/18/opinion/1387365301_927366.html

-Gutiérrez, V, Sahuquillo, M. (2012/20/12). El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva de la democracia. El País, Sociedad.  Recuperat de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html

 

-Villanueva, N. El Gobierno aprobará la ley del aborto en octubre. ABC.es. Recuperat de

http://www.abc.es/espana/20130902/abci-gallardon-aborto-octubre-201309012113.html

-Romero, J. (2014/02/02). Femen aborda a Rouco Varela con el pecho desnudo para protestar contra la reforma de la Ley del Aborto. Infolibre. Recuperat de

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/02/femen_aborda_rouco_varela_con_pecho_desnudo_para_protestar_contra_ley_del_aborto_13102_1012.html

 

-(2013/21/12). La aprobación de la ley del aborto se debate en Twitter. El Periódico, Sociedad. Recuperat de http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/aprobacion-ley-aborto-debate-twitter-2948109

-Zechner, M. (2014/24/03). La precariedad como anticonceptivo y la situación del aborto en el Estado español. Una conversación a varias voces (Por Vidas precarias). Entrevista a Marcela Arellano, i Emanuela Borzacchiello. Diagonal Blogs.Recuperat de http://www.diagonalperiodico.net/blogs/vidasprecarias/la-precariedad-como-anticonceptivo-y-la-situacion-del-aborto-estado-espanol

-Manso, J. (2014/01/03) Menos de un tercio de votantes del PP quiere cambiar la Ley del Aborto. El Mundo. Recuperat de http://www.elmundo.es/espana/2014/01/03/52c659af268e3e382d8b456b.html

-OPINIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Camps, V et altri.  Madrid - España. 2009 (http://www.comitedebioetica.es/) Recuperat de http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/es/consenso_interrupcion__embarazo_comite_bioetica_oct_2009.pdf.

-Moraga, C. (2013/23/12) Villalobos, sobre la ley del aborto: "Las mujeres del PP no necesitamos que nos digan lo que hacer". El Diario.es.  Recuperat de http://www.eldiario.es/politica/Villalobos-aborto-mujeres-PP-carta-Valenciano_0_210329138.html